Försäljningsvillkor

Priser

Alla priser baseras på kubikmeter och under varje produktkategori kan du se vikten per kubik. Då både produkt- och transportpriserna är olika i respektive leveransregion, utgår vi från den leveransregion du uppgett när du valde region/län vid ditt besök. Det går att ändra region på menyvalet längst upp till höger för att se korrekta prisuppgifter där du bor.

Baserat på din kundkorg (produkten och dess totalvikt) kommer du vid utcheckningen att se transportpriser för tillgängliga leveranssätt: tipplastbil som endast kan tippa din massa från flaket och således kräver att avlämningsplatsen är tillgänglig för vanlig tipplastbil alternativt en kranlastbil som kan lyfta in din massa på önskad plats som är åtkomlig för en kranlastbil – exempelvis över ett staket.

Du ansvarar själv för att du uppgett korrekta uppgifter om leveransort och tillgänglighet för lastbil. Vid felaktig vald region kommer din beställning att stoppas. Så snart du lagt en beställning kommer vi att kontakta dig för att stämma av leveranstillfälle.


Leverans

Tomtjord är har idag endast fasta priser för leveranser i Stockholm och Skånes regioner, där leveranstiderna kan skilja något baserat på produkt och region.

Leveranserna sker genom externa åkerier och produkterna hämtas på externa lager där det kan inträffa att vald produkt temporärt ej är tillgänglig. Vid eventuella förseningar i leveranser blir ni underrättade och ges möjlighet att välja fortsatt hantering av beställningen. Eventuellt inkomstbortfall på grund av försenad leverans ersätts inte av Tomtjord i Sverige AB.

Du ansvarar själv för att du uppgett korrekta uppgifter om leveransplats och möjligheterna för åkaren att komma fram till avtippningsplatsen. Vägen måste för åkaren vara minst tre meter bred och ha en fri höjd om 4,5 meter.  Eventuella merkostnader vid felaktiga uppgifter kommer att debiteras. Om chauffören bedömmer att leverans ej kan genomföras beslutar chauffören ensidigt var massan, närmast den önskade platsen, kan avlastas.

Om du inte är hemma eller anträffbar vid ankomst levereras varan enligt överenskommelsen. Om förutsättningarna för leverans ej är uppfyllda enligt ovan kommer eventuella merkostnader och returfrakt för transporten att debiteras dig.


Ångerrätt

Du har alltid 14 dagars ångerrätt från det datum som du har mottagit varan. Ångrar du köpet, ska du själv välja att ombesörja transporten och returnera varan senast på den 14 dagen efter mottagandet, eller returnera varan direkt vid ankomst. Vid ångrat köp bekostas frakten av dig, även returfrakt.


Reklamationsrätt

När du handlar på Tomtjord.se har du enligt gällande lag 24 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätt gäller inte för felbeställning av varor på grund av bristande kunskap om den specifika produkten. Kontakta oss för åberopande av reklamation med beskrivning av reklamationsgrund.