Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som utvinns när man krossar berg och kan bland annat användas till fotbollsplaner, rörgravar och plattsättning.