Makadam

Makadam är krossad sten som inte innehåller de minsta partiklarna. Den grova stenstorleken innebär att materialet inte suger åt sig vatten och blir därför inte så känslig för frost och tjäle.

Genom att använda makadam som dräneringsmaterial under hus och bostäder går det att förhindra fuktskador och mögelbildning.

Makadam används bland annat till husgrunder, trädgårdsgångar, garageplaner, järnvägar och vid vägbyggen. Makadamprodukter finns i olika storlekar.