Jord

Anläggningsjord, planteringsjord, Hasselfors och Weibulls

Grovt kan jordar delas in i anläggningsjordar och planteringsjordar.

Med anläggningsjord menas en färdig jord som läggs i tjocka lager ovanpå befintlig mark, ex vis för att så gräs eller plantera perenner.

Planteringsjordar används mest för plantering utomhus men kan även användas i ex vis  växthus.