Page 2

Tomtjord i Sverige AB

Vi levererar jord, grus och fyllnadsmaterial till pressade priser i hela Sverige. I dagsläget har vi fasta priser för leveranser inom regionerna Stockholm och Skåne men tar gärna fram offerter för leveranser i övriga Sverige.

Ring 0771-451 451 eller maila info@tomtjord.se för förfrågan!