Weibulls Ängsjord/Växtjord B (m3)

569:-Begär offert >>

Ängsjord är en mager och sandig jordblandning, vilken ska användas då man önskar torra förhållanden. Lerhalten är mycket låg, vilket gör att den vattenhållande förmågan är låg. Jorden är framtagen för att passa och gynna etablering av ängsväxter.

Användningsområde

Grönytor

 För att skapa torra växtförhållanden.

Gräsytor

Den aktuella ytan bör jämnas till noga och luckras i ytan innan toppskiktet av jord läggs ut. En jämn och lucker yta minskar behovet av påförd jord samt förbättrar kontakten mellan underlaget och den nya jorden. Vid normala förhållanden med bra underlag, räcker det med 10 cm påförd jord. Jorden vältas före sådd respektive utläggning av färdigt gräs. Om ytan består av sand eller annat dränerande material bör man dock lägga ett betydligt tjockare lager av gräsjorden. Detta för ge gräsytan bättre motståndskraft mot torka. Såytan ska vara så väl anlagd och vältad att man kan gå på den utan att sjukna ner i jorden. En väl preparerad såyta innan sådd ger jämnare gräsmatta och snabbare och säkrare etablering. En väl vältad såyta motverkar avdunstning vilket ger stor andel grodda och växande gräsfrö.

Övrigt

• Det kan finnas små stenar samt mindre pinnar i jorden. Dessa kommer från våra naturliga råvaror och ger jorden en god och stabil struktur. Detta har ingen negativ påverkan för växterna.

• Frö från fröogräs finns över allt i vår natur och sprids med vinden på vår/försommar. Fröogräs är lätt att rensa bort och om man gör det direkt hinner de inte etablera sig och fröa av sig.

Vikt: 1200 kg/m3

Leveransalternativ och fraktkostnad
Lägg dina produkter i varukorgen genom att klicka på knappen 'Lägg till i varukorgen' och gå sen till kassan. Där kan du enkelt se möjliga leveransalternativ och fraktkostnaden utan att behöva slutföra ordern.