Weibulls Skelettjord (m3)

550:-



Begär offert >>

Skelettjord består av någon form av jord som förstärks med strukturmaterial för att kunna komprimeras. Jorden i Econovas skelettjord är Weibulls Växtjord plant. Förstärkningsmaterialet är i Econovas produktion makadam i fraktionen 70 – 120 mm utan finfraktion, som annars fyller igen hålrummen avsedda för jorden.

Råvaror till växtjord plant:

• Utvald åkerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.

• Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar.

• Organiskt material i form av fibermull/torv/kompostmaterial, som ger en för växterna bra struktur. Organiskt material ger jorden god porositet vilket gynnar växternas förmåga att ta upp syre. Vidare bidrar torv till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolivet.

Råvaror Makadam:

• Bergkross 70-120 mm

Användningsområde

Träd, som planteras i statsmiljö, har ofta för lite utrymme för att utvecklas tillfredställande. Såväl planteringens yta som jordvolym kan begränsas av hårdgjord ytor i form av vägar, torg och parkeringsplatser. Under dessa hårdgjorda ytor har växternas rotsystem svårt att växa och utvecklas. Med skelettjord har man möjlighet att skapa bättre förutsättningar för rotsystemens utveckling. Under den ”normala” planteringsytan skapar man en extra tillväxtzon för rotsystemen. Denna zon består av skelettjord där det finns utrymme för rottillväxt. Skelettjorden kan komprimeras för tillfredställande bärighet samtidigt som den innehåller volym för luft och vatten. Skelettjorden läggs ut 20–25 cm i taget och komprimeras innan nästa lager läggs på. Så fortsätter man tills man nått rätt höjd. Skelettjordslagret är vanligen mellan 60-80 cm. Man planterar alltså inte direkt i skelettjorden utan den är ett extra jordmagasin under planteringsytan.

Tips och råd

• Skelettjord är sällan lagervara – beställ i god tid. Detta gäller speciellt vid ovanlig fraktion på makadamen.

• Skelettjorden måste hanteras varsamt så att blandningen inte förstörs.

Leveransalternativ och fraktkostnad
Lägg dina produkter i varukorgen genom att klicka på knappen 'Lägg till i varukorgen' och gå sen till kassan. Där kan du enkelt se möjliga leveransalternativ och fraktkostnaden utan att behöva slutföra ordern.