Weibulls Rabattjord (m3)

875:-Begär offert >>

Rabattjorden är framtagen till planteringar, köksland, växthus, krukor. Rabattjorden är mycket lucker och lättbearbetat och har hög mullhalt. Detta ger jorden en mycket bra förmåga att binda vatten och näring.

Råvaror:

• Torv som ger god porositet och vattenhållande förmåga.

• Fibermull motverkar utlakning av vatten och gödsel, samt bidrar med ett rikt mikroliv, vilket gynnar växternas etablering och tillväxt.

• Sand för stadga och dränerande egenskaper.

• Barkmull för stabil struktur och stadga.

Rabattjorden är grundgödslad, som normalt räcker 4-5 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt. Rabattjorden är rotogräsfri, men motsvarar INTE AMAs krav för planteringsytor

Användningsområde

Planteringar

Rabattjord är mycket lämplig till planteringar med växter - såväl perenner som sommarblommor - som ställer höga krav på etablering och skötsel. Planteringsytan bör tillföras ca 30 cm rabattjord (eller vad som föreskrivs).

Urnor/Takterrasser

Rabattjord är med sin vattenhållande förmåga mycket lämplig till urnor och terrasser, som utsätts för onormal torka. För extra bra tillväxt och etablering samt för enklare skötsel rekommenderas gödsling med långtidsverkande gödsel.

Köksväxter

För odling i såväl köksland som växthus och pallkragar. Rabattjorden har en god porvolym och vattenhållande förmåga, vilket garanterar bästa möjliga start för växterna. Rabattjord är dessutom lämplig att förbättra kökslandets något ”trötta” jord med.

Tips och råd

• För anläggning av gräsmattor rekommenderar vi en tyngre mineraljord - Växtjord Gräs

• All jord sjunker ihop efter utläggning. C:a 10 % högre terrass ger ett bra och riktigt slutresultat vid planteringar.

• Årlig underhållsgödsling

Vikt: 600 kg/m3

Leveransalternativ och fraktkostnad
Lägg dina produkter i varukorgen genom att klicka på knappen 'Lägg till i varukorgen' och gå sen till kassan. Där kan du enkelt se möjliga leveransalternativ och fraktkostnaden utan att behöva slutföra ordern.